Menu Sluiten

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor de ondernemer.

Stel:

in een jaar heeft u €50.000,- winst gemaakt.
Dit bedrag moet aan het einde van het jaar worden doorgegeven aan de belastingdienst, en zal hier belasting over worden berekend.
Als u nu minimaal 1225 uur in per jaar aan uw onderneming heeft besteed, dan mag u €7.280,- (zelfstandigenaftrek 2016) op uw winst in mindering brengen.
U hoeft dan nog maar over €50.000,- min €7.280,- = €42.720,- belasting te betalen.

Dit scheelt dus aanzienlijk in het bedrag dat u aan inkomstenbelasting moet betalen.
Wel zijn er enkele voorwaarden aan de zelfstandigenaftrek gebonden,

namelijk:

  • U bent ondernemer.
  • U voldoet aan het urencriterium. (Minimaal 1225 uur per jaar)
  • U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde. (dit laten we even buiten beschouwing omdat de meeste ondernemers hier niet mee te maken hebben)
  • De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

(Bron: Belastingdienst)

De Zelfstandigenaftrek is dus nooit hoger dan de winst voor dat de ondernemersaftrek hier vanaf is gehaald. In bovenstaand voorbeeld zou dit niet van toepassing zijn omdat de winst hoger is dan de zelfstandigenaftrek. Mocht het nu zijn dat uw winst lager is, dan mag u wel het bedrag dat u niet heeft kunnen aftrekken, in de volgende 9 jaar wel verrekenen als de winst in volgende jaren wel hoog genoeg is.

Startersaftrek

De startersaftrek is een aanvullende aftrekpost op de zelfstandigenaftrek als u startende ondernemer bent.

U mag dan €2.123,- (2016) extra bij uw aftrek optellen. Dus dan is het €7.280,- + €2.123,- = €9.403,- in totaal.
voor de startersaftrek moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
  • U was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

(Bron: Belastingdienst)

1225 uur

De belangrijkste voorwaarde is het urencriterium van 1225 uur.

U heeft alleen recht op de starters- en zelfstandigenaftrek als u minimaal 1225 uur aan uw onderneming heeft besteed in het kalenderjaar.

Hoe wordt dit nu getoetst?
Bij het invullen van de aangifte zal de belastingdienst ervan uit gaan dat deze naar waarheid is ingevuld.
Maar bij een eventuele boekencontrole zal er altijd gevraagd worden een urenregistratie te overhandigen. Dit kan in de vorm van een agenda met afspraken. Of een excel sheet met daarin de geregistreerde uren.
Wij raden u de tool Toggl aan. Met dit online programma kunt u uw uren bijhouden en naar wens ook spiltsen per project. Dus niet alleen makkelijk voor de belastingdienst maar misschien ook wel om uw declarabele uren te kunnen factureren.

Bij de 1225 uur mag u ook uw niet-declarabele uren optellen. zoals bijvoorbeeld: reistijd naar de klant, Tijd besteedt aan uw administratie, Tijd gebruikt om klanten te werven

Veel ondernemers vergeten wel dat 1225 een redelijk hoog criterium is om als startende ondernemer aan te komen.
Stel: u begint net als zelfstandig ondernemer, in eerste instantie part-time. Om aan het criterium te komen moet u minimaal 1225 / 52 weken = 23,6 uur per week aan uw onderneming besteden.

Nog een laatste voetnoot is dat de 1225 uur niet naar rato mag worden verminderd.
Begint u halverwege het jaar met uw onderneming? Dan moet u in dat jaar nog 1225 uur kunnen schrijven, anders heeft u in dat jaar geen recht op de starters- en zelfstandigenaftrek.

Wij zorgen ervoor dat u gebruik maakt van de aftrekposten waar u recht op heeft.

Benieuwd naar onze diensten? Vraag een offerte aan!

Chat openen