Menu Sluiten

Welk tarief moet een ondernemer hanteren?

Bij startende ondernemers komt vaak de vraag voor welk uurtarief ze nou eigenlijk aan het werk moeten. Veel ondernemers hanteren door onwetendheid vaak een te laag uurtarief.
Het begint allemaal bij een kostprijsberekening. Stel: Ik koop een tv bij de groothandel, en deze moet verkocht worden met winst. Dan is het heel makkelijk om te denken dat alles wat boven de inkoopprijs ligt, winst is. Dit is niet altijd het geval. Denk hierbij aan bijkomende kosten zoals Opslagkosten, transportkosten, verkoopkosten. Ook uw eigen salaris of dat van uw personeel moet ook meegerekend worden.

Kostprijsberekening

Bij een kostprijsberekening wordt de prijs opgesplitst in 2 delen, namelijk; Directe en indirecte kosten.

Directe kosten:
In het geval van het in- en verkopen van een tv, is de inkoopprijs een directe kostenpost. Ook transportkosten voor die ene tv valt onder directe kosten.

Indirecte kosten is een wat lastiger verhaal. Hierbij wordt een deel van het salaris, huur van kantoorruimten etc. toegerekend aan deze ene tv.
Vaak is pas achteraf (na het eind van het boekjaar) te bepalen of de marge op het product is geweest zoals gewenst.

Om de kostprijs op het moment te berekenen is dus van belang dat er een goede schatting gemaakt kan worden van de kosten die gemaakt worden door het jaar heen.

 

Belastingen

Als dan uiteindelijk de kostprijs is berekend, is het winstbedrag nog steeds geen winst. Hier gaan namelijk ook nog belastingen vanaf. (inkomstenbelasting / Vennootschapsbelasting). Ook hiermee dient dus rekening te worden gehouden.

In dit voorbeeld hebben wij een voorbeeld met een tv genomen. Deze kan evengoed vervangen worden door een uur arbeid.

Kortom, het is voor (startende) ondernemers vaak lastig om tot een goed tarief te komen, die alle kosten dekt. Het is zaak om ook ieder jaar naar de tarieven te kijken om, waar nodig, aan te passen.

Wilt u graag een kostprijsberekening voor uw onderneming?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Chat openen