Menu Sluiten

Verandering wetgeving aftrekbaarheid studiekosten.

Bij de aangiften inkomstenbelasting voor particulieren krijgen wij vaak de vraag of er nog kosten aftrekbaar zijn.
Uiteraard is dit mogenlijk bij bepaalde zorgkosten die buiten de zorgverzekering vallen, en kosten met betrekking tot het hebben van een eigen woning (hypotheekrente-aftrek).
Veel mensen zijn hier wel van op de hoogte.

Over studiekosten bestaat nog enige onduidelijkheid.
Het is namelijk zo dat de regelgeving sinds 1 juli 2015 is veranderd. Waar er voorheen nog aftrek op alle studiekosten (minus evt studiefinancieringen) mogelijk was voor zover de studie gedaan werd voor toekomstig werk, is dit nu beperkt.

Studiekosten waarbij u recht heeft op een studiefinanciering mag u niet meer aftrekken na 1 juli 2015. De kosten die u dus betaald heeft voor 1 juli 2015 mag u nog in aftrek brengen.
Maar wat is dan studiefinanciering? U zou denken “een financiele vergoeding om studiekosten te dekken.”. Helaas is dit een veel ruimer begrip dan dat u denkt.

Studiefinanciering omvat het volgende:

  • een basisbeurs
  • een basislening
  • een aanvullende beurs
  • een collegegeldkrediet in de vorm van een gift
  • een prestatiebeurs
  • een lening
  • een uitkering die vergelijkbaar is met studiefinanciering
  • een reisvoorziening (Ov-kaart)

(Bron: Belastingdienst)

Krijgt u een van de bovenstaande vergoedingen? Dan zijn uw studiekosten maar tot 1 juli 2015 aftrekbaar.

Chat openen