Menu Sluiten

Tarieven inkomstenbelasting 2020

Tarieven inkomstenbelasting 2020

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Ik krijg de vraag vaak: “Hoeveel belasting moet ik betalen”. Dit hangt van een groot aantal factoren af zoals de hoogte van het inkomen, de manier waarop het inkomen wordt verkregen en de persoonlijke situatie. Waar het ook vanaf hangt zijn natuurlijk de tarieven die de Overheid hanteert voor het innen van de Inkomstenbelasting. voor het jaar 2020 heb ik alle tarieven van de Inkomstenbelasting onder elkaar gezet. Dezee tarieven bestaan grofweg uit 3 gebieden:

  • Box 1: Inkomen uit werk en woning
  • Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

Van alle bovenstaande boxen staan de tarieven hieronder beschreven:

Box 1 - Jonger dan AOW leeftijd

In 2020 bestaat de inkomstenbelasting box 1 voor een persoon jonger dan de AOW leeftijd uit 2 schijven. Om de belasting te berekenen kun je de volgende tarieven gebruiken:

Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd
Inkomen max € 68.50737,35 %
Inkomen boven € 68.50849,50 %

Box 1 - AOW leeftijd bereikt en geboren na 01-01-1946

Heeft u de AOW leeftijd bereikt en bent u geboren ná 01-01-1946? Dan gelden er 3 verschillende belastingschijven, namelijk:

 

Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 34.71219,45 %
IB Schijf 2: € 34.713 t/m € 68.50737,35 %
IB Schijf 3: vanaf € 68.50849,50 %

Box 1 - AOW leeftijd bereikt en geboren vóór 01-01-1946

Heeft u de AOW leeftijd bereikt en bent u geboren ná 01-01-1946? Dan gelden er 3 verschillende belastingschijven, namelijk:
Inkomsten in box 1 – vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 35.375 19,45 %
IB Schijf 2: € 35.376 t/m € 68.507 37,35 %
IB Schijf 3: vanaf € 68.508 49,50 %

Box 2 - Inkomen uit aanmerkelijk belang

Heeft u aandelen in een onderneming en heeft u hier een belang van meer dan 5%? Dan kan het zo zijn dat er inkomsten uit aanmerkelijk belang zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Dividenduitkeringen, verkoopvoordelen en eventueel te verrekenen dividendbelasting. In 2020 is het belastingtarief voor Box 2:

26,25%

Box 3 - Inkomen uit sparen en beleggen

Over uw spaargeld boven een bepaald bedrag moet u belasting betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoeveel spaargeld vrijgesteld is, hoeveel spaargeld u heeft en of u eventueel ook andere bezittingen heeft welke u moet meetellen in Box3. Al uw vermogen bij elkaar wordt vermenigvuldigd met een zogenaamd fictief rendement welke op zijn beurt weer wordt belast met een geldend belastingtarief.

De vrijstelling voor Box3 bedraagt in 2020:

€30.846

 
 

Al het vermogen dat boven de vrijstelling uit komt wordt op de volgende manier belast:

 
Box3 Belasting 2020Forfaitair Rendement30% Belasting
SchijfVermogen uit sparen en beleggen*Percentage 0,06%Percentage 5,33%Effectief
1Van € 1 t/m € 72.79767%33%0,54%
2Van € 72.798 t/m € 1.005.57221%79%1,27%
3Van € 1.005.5730%100%1,60%
 

Heffingskortingen 2020

Als u de belastingen over alle schijven bij elkaar optelt krijgt u een bedrag aan belasting wat verschuldigd zou zijn. Nu bestaan er als aftrek op dit bedrag ook nog de Heffingskortingen. De hoogte van de heffingskortingen is afhankelijk van het inkomen en de situatie. Voor meer informatie zou ik u willen verwijzen naar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/heffingskortingen

De volgende heffingskortingen zijn er:

 

Heffingskortingen 2020
Algemene heffingskortingmax €2.711
Algemene heffingskortingen (AOW gerechtigd)max €1.413
Arbeidskortingmax €3.819
Inkomensafhankelijke combinatiekortingmax €2.881
Ouderenkortingmax €1.622
Alleenstaande ouderenkortingmax €436
Jonggehandicaptenkortingmax €749
Groene beleggingenmax €30.846

Benieuwd hoeveel belasting u moet betalen?

Vraag het ons!
Chat openen