Menu Sluiten

Ketenregeling en de WAB

ketenregeling

In het kort

Als een onderneming werknemers in dienst heeft spelen er altijd 2 belangen mee: Die van de werknemer en die van de werkgever. Doel van de werknemer zal meestal zijn om zekerheid omtrent het inkomen te krijgen en dus zoveel mogelijk proberen een vaste aanstelling te krijgen. De werkgever zal daarentegen vaak willen proberen kosten te drukken en flexibel te zijn met inzet van personeel en te proberen zoveel mogelijk met tijdelijke contracten te werken. Van beide belangen is natuurlijk wat te zeggen. De Nederlandse overheid heeft besloten de ketenregeling in het leven te roepen zodat werknemers sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen. Na een bepaalde tijd of een x aantal contracten ontstaat er automatisch een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De oude ketenregeling

Sinds 1 juli 2015 bestaat de ketenregeling uit 2 stukjes. Wordt er een aantal contracten overschreden of een bepaalde tijdsperiode, dan ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wanneer ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

  • De werkgever en werknemer sluiten méér dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten.
  • De reeks arbeidsovereenkomsten overschrijden een periode van meer dan 24 maanden (2 jaar)

Na 3 contracten of 2 jaar heeft de werknemer dus een vast contract, en zal een nieuw contract met een bepaalde tijd niet mogelijk zijn.

Deze ketenregeling kan worden verbroken op het moment dat er tussen 2 arbeidsovereenkomsten meer dan 6 maanden zit. Dan is de reeks contracten geëindigd en begint de ketenregeling weer opnieuw. Door wijziging van functie of arbeidsvoorwaarden wordt deze niet verbroken.

De Nieuwe ketenregeling – Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 01-01-2020 treedt de nieuwe wet (WAB) in. In deze nieuwe wet is er ook een aanpassing op de ketenregeling. De periode van 2 jaar, wordt verlengd naar 3 jaar. Zo wordt het dus mogelijk om bijvoorbeeld 3x een jaarcontract aan te bieden. Het maximale aantal contracten blijft echter bij 3. Wat ook nieuw is, is dat per cao de pauzeperiode van 6 maanden mag worden verkort naar 3 maanden op het moment dat er sprake is van seizoenswerk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden verricht.

Heb je nu mensen in dienst met een tijdelijk contract? Dan geldt het volgende:

  • Loopt het huidige contract af in 2019? Dan gelden hiervoor de oude regels. Is het contract het 3e contract, of is de periode van 24 maanden bereikt? Dan kies je voor een beeindiging van het dienstverband, of er ontstaat een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Houdt rekening met eventuele opzegtermijnen!
  • Loopt het huidige contract af in 2020 of later? Dan mag direct de nieuwe regeling worden toegepast. Is het bijvoorbeeld het 2e jaar contract? Dan mag er nog 1 worden gegeven want je zit nog niet aan de 3 jaar.

Houdt met bovenstaande rekening op het moment dat je mensen in dienst hebt die werken op basis van een tijdelijk contract.

Meer weten over de ketenregeling of andere vragen over salarisadministratie? Stel ze hieronder of via het contactformulier. Wij kunnen u hiermee helpen.

Chat openen