Menu Sluiten

Jaarrekening bij zzper

Veel ondernemers laten onnodig een jaarrekening opstellen.
Bij eenmanszaken en vof’s is dit niet verplicht. een uitdraai van de Balans en Winst&Verlies-rekening volstaat.
Vaak vragen administratiekantoren hier honderden euro’s voor, zonder de ondernemer in te lichten dat dit geen verplichte zaak is.

Voor de volgende rechtsvormen is de jaarrekening wél verplicht:

  • bv’s
  • nv’s
  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen
  • vof’s en cv’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
  • vereniging en stichting met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal 4,4 miljoen euro per jaar omzetten
  • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland
  • ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels en een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland [Bron: Kamer van Koophandel]

Deze ondernemingsvormen zijn ook verplicht om binnen 5 maanden na de balansdatum (meestel 31Dec) de jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de kamer van koophandel.

Wij vinden dat het grote schande is om kleine ondernemers op deze manier geld afhandig te maken, en zullen de jaarrekening altijd als optie aanbieden, maar niet als een verplichting.
Bij financieringen bij bijvoorbeeld een bank volstaan vaak de Balans en Winst&Verliesrekening om de Financiele staat aan te kunnen tonen. mochten zij toch om een jaarrekening vragen met kengetallen? Dan is hier een vereenvoudigde versie van op te stellen naar wens van de bank. Zo worden er toch kosten bespaard.

Chat openen