Menu Sluiten

BTW Terugvragen

Btw terugvragen? hoezo dan?

Na uitgevoerde werkzaamheden wordt er vaak, volgens normale gang van zaken, een factuur gestuurd.
Op het moment dat de factuur wordt verstuurd (lees: Factuurdatum) is er BTW verschuldigd aan de belastingdienst.
Bij de aangifte zal deze worden opgegeven en zal het btw-bedrag worden betaald (na evt verrekening met de voorbelasting).

Maar nu;
Na een aantal maanden blijkt dat de opdrachtgever om wat voor reden dan ook, niet betaald. misschien door faillisement. of misschien is degene helemaal niet meer te bereiken?
Om een vakterm te gebruiken: de Debiteur verandert in een Dubieuze debiteur.
Een debiteur die niet meer gaat/kan betalen.

Over dit verschuldigde bedrag heeft u als ondernemer wel BTW betaald aan de belastingdienst, maar u heeft het bedrag zelf nooit ontvangen!
Dit is natuurlijk raar.

Daarom kan je bij de belastingdienst het betaalde bedrag over deze vordering terugvragen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Binnen een maand nadat duidelijk is dat de debiteur niet meer gaat betalen stuurt u een brief aan uw belastingkantoor.
Daarin vermeld u de gegevens waaruit blijkt dat de debiteur niet gaat betalen en:

  • naam en adres van uw afnemer
  • datum en nummer van de betreffende factuur
  • het niet-betaalde factuurbedrag
  • het bedrag aan btw dat u terugvraagt

(Bron: Belastingdienst)

Of als deze gegevens op uw factuur staan kunt u deze ook meesturen.

Chat openen