Menu Sluiten

Bewaarplicht Administratie

De Belastingdienst is in Nederland de dienst welke ervoor zorgt dat de meeste belastingen die betaald moeten worden optijd worden betaald, en dat de correcte heffing wordt toegepast. Om te controleren hoeveel bijvoorbeeld jouw inkomen is geweest kan de belastingdienst vragen om aan te tonen hoeveel inkomen er is geweest door bijvoorbeeld een kopie van de jaaropgave op te sturen. Voor ondernemers gaat het nog veel verder en kan er worden gevraagd naar een bon voor een specifieke uitgave. Bij boekencontrole komt het wel eens voor dat de Belastingdienst een bepaalde post gespecificeerd wil hebben. Ook dan moet er een kopie van de factuur of bon aanwezig zijn. Dit noemt men ook wel de bewaarplicht.

 

Bewaartermijn ondernemer

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om zijn administratie 7 jaar te bewaren. Hier zijn een aantal uitzonderingen op waar we later op terugkomen. Laten we beginnen met wat er nou precies onder de noemer “administratie” valt. voor de bewaartermijn van 7 jaar gaat de belastingdienst hier uit van de basisgegevens van de administratie welke bestaan uit:

– Het grootboek
– De debiteuren- en crediteurenadministratie
– de voorraadadministratie
– De in- en verkoopadministratie
– De loonadministratie

Deze basisgegevens moet je wettelijk gezien 7 jaar bewaren om aan de bewaarplicht te voldoen.

Voor een aantal zaken is de bewaartermijn zelfs 10 jaar! Waarom? Omdat in sommige gevallen de voorbelasting (in de omzetbelasting sfeer) gebaseerd is op een inschatting welke na 9 jaar getoetst en herzien moet worden. Omdat te kunnen controleren is er dus nog een stukje administratie nodig. Het gaat hier om onroerende zaken.

Ook als je  elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert ben je verplicht de administratie hiervan 10 jaar te bewaren.

Voor alle overige gegevens geldt in eerste instantie een bewaartermijn van 7 jaar. Met de Belastingdienst kun je afspraken maken om voor deze gegevens een kortere termijn te hanteren. Wel geldt die afspraak dan alleen met de Belastingdienst. Voor overige instanties kan eventueel een andere termijn gelden.

Bewaarplicht particulieren

Voor particulieren geldt er géén wettelijke bewaarplicht. Dat is fijn zou je denken! Toch is het slim om jouw administratie 5 jaar te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk 5 jaar lang navorderen. Krijg jij een navordering omdat de Belastingdienst vindt dat jij geen recht hebt op een opgegeven aftrekpost, dan zul jij die aftrekpost moeten aantonen. Als je dan je administratie hebt bewaard levert dit geen problemen op.

Klanten bij ons werken met online administratietools. Met deze tools voldoet de administratie aan de bewaarplicht. Ook klant worden bij ons? Vraag dan nu uw offerte aan!

Chat openen